Verslag van het project MEEdoen. Bouwen aan Burgerschap 2007

Verslag over het project MEEdoen, Bouwen aan Burgerschap
Download hier "BOUWSTENEN voor succesvol bouwen aan burgerschap". Eindrapportage.
Verslag van een proces waarbij honderdvijftig vrouwen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de samenleving. (juni 2007, pdf)

download hier