Vanaf 1984 ben ik ondernemer die projecten en nieuw beleid vormgeeft aan de onderkant van de samenleving en arbeidsmarkt. Gevoed door opvoeding, opleiding en levenservaring ben ik gefascineerd geraakt door de processen van overleven en emancipatie in de marges van onze rijke samenleving. Vanaf het begin van mijn professionele loopbaan ben ik een pleitbezorger van maatschappelijke participatie van de onderklasse in onze maatschappij. Mijn analyse is dat een samenleving waarin groepen uitgesloten worden en sociaal gezien geïsoleerd leven, gedoemd is uiteen te vallen met alle spanningen die daarbij horen is Mijn overtuiging is dat een fatsoenlijke samenleving slechts bestaat indien het de voorwaarden schept tot de emancipatie van degenen met de minste kansen.

Ik sta voor de overtuiging dat een transitie onvermijdelijk: van een linear gedicteerde verspillende samenleving met haar wurgende en vervreemende systeemlogica naar een samenleving waar het circulaire en holistische denken en doen leidraad is. Dat we in een transitietijdperk belanden blijkt inmiddels uit vele signalen en dat zal gepaard gaan met toenemende turbulentie, botsingen en onzekerheid.  Een tijdperk vol met bedreigingen maar ook van kansen om een duurzaam en menselijk Nederland in de steigers te zetten.

Ik ben niet erg geneigd mij aan te passen aan 'wat hoort'. Mijn kracht en valkuil is dat ik de neiging heb enthousiast te ver voor de troepen uit te lopen met grensverleggende ideeën en praktijken. Met vallen en opstaan heb ik echter de kunst van het doseren en balanceren redelijk goed eigen gemaakt.  Mijn werkwijze is doelgericht, grensverleggend ('out of the box'), soms confronterend maar altijd met goede resultaten. Uitendelijk ben ik een doener, een techneut die op zoek is naar werkbare oplossingen. Mijn specialiteit is antwoorden vinden op het 'hoe-vraagstuk'. Wat u daarbij kunt verwachten is ooit mooi omschreven door een opdrachtgever: “Daniël is eigenlijk een kunstenaar: hij is in staat om een luchtkasteel handen en voeten te geven”.

Profiel